Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5573/TCHQ-TXNK xác định vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5573/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 15/10/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5573/TCHQ-TXNK
V/v xác định vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 188A/12/CV-EPL/BITEXCO ngày 01/10/2012 của Công ty TNHH tập đoàn Bitexco đề nghị xác định mặt hàng "Thép hình chữ H nguyên liệu " và mặt hàng "ống thép vuông nguyên liệu" có thuộc Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được hay chưa, về việc này, Tổng cục Hải quan xin trao đổi với quý Bộ như sau:

Công ty TNHH tập đoàn Bitexco nhập khẩu mặt hàng "Thép hình chữ H nguyên liệu " và mặt hàng "ống thép vuông nguyên liệu " để thực hiện dự án ưu đãi đầu tư Trung tâm thương mại, dịch vụ, tài chính Bitexco, tuy nhiên, trong quá trình thực hiện miễn thuế, cơ quan hải quan phát sinh vướng mắc về việc xác định mặt hàng "Thép hình chữ H nguyên liệu " và mặt hàng "ống thép vuông nguyên liệu " thuộc loại vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được hay chưa?.

Về vấn đến này, đối chiếu với Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHĐT ngày 13/8/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT) thì mặt hàng thép hình các loại U, I, L, T có chiều cao đến 140 mm thuộc nhóm 7216 và thép vuông thuộc mã số 72169100 thuộc Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được. Tuy nhiên, chưa quy định cụ thể về mặt hàng "thép hình chữ H nguyên liệu" và mặt hàng "ống thép vuông nguyên liệu" Vì vậy, căn cứ Điều 2 Thông tư số 04/2009/TT-BKHĐT ngày 13/8/2009 và để tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong việc sử dụng Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHĐT ngày 13/8/2009 nêu trên, Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Kế hoạnh và Đầu tư có ý kiến về mặt hàng "Thép hình chữ H nhiên liệu " và mặt hàng "ống thép vuông nguyên liệu " có ký hiệu, quy cách, mô tả đặc tính kỹ thuật tại công văn số 188A/12/CV-EPL/BITEXCO ngày 01/10/2012 của Công ty TNHH tập đoàn Bitexco (đính kèm) thuộc loại vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được hay chưa, để Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện thống nhất.

Ý kiến của quý Bộ xin gửi về Tổng cục Hải quan trước ngày 19/10/2012.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Bộ!

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

TẬP ĐOÀN BITEXCO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 188A/12/CV-EPL/BITEXCO
V/v: Đề nghị hướng dẫn thực hiện Thông tư 04/2009/TT-BKH

Tp HCM, ngày 01 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan Việt Nam

Công ty TNHH Tập đoàn BITEXCO là chủ đầu tư dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ, tài chính Bitexco, được UBND TP HCM cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 4112100029, ngày 18/7/2007, thay đổi lần thứ 2 ngày 18/8/2010. Căn cứ theo Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu thu nhập khẩu Dự án của chúng tôi đã được Chi cục Hải quan Quản lý hàng Đầu tư cấp Danh mục miễn thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định số 3.42 đối với máy móc thiết bị, và vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được quy định trong Thông tư 04/2009/TT-BKH ngày 23/7/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (TT04).

Trong quá trình thực hiện công tác nhập khẩu tạo tài sản cố định cho dự án. Chúng tôi có một số điểm chưa rõ về việc xác định các mặt hàng nhập khẩu có thuộc vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được hay không, cụ thể như sau:

1. Thép hình chữ H nguyên liệu, mã khai báo 730890200; 7308921900; 7216330000 có chiều cao trên 140mm, sau khi nhập khẩu về Việt Nam, vật tư này được gia công theo quy cách của từng hạng mục xây dựng trước khi thi công vào công trình.

2. ống thép vuông nguyên liệu: mã khai báo 7304390090; 7306409000; 7306610000; 7306669000; 7307990000 có các quy cách; 100*100 /200*100 dày 4.5mm hoặc 6mm; 50* 100 dày 2.3mm dài từ 4 - 6 mét; 75*75 /50 * 50 dày 2.3 hoặc 4.5mm dài 5.8 mét; 100 50 dày 2.3 hoặc 3.2mm dài 5.S mét.

Chúng tôi đã gửi công văn số 76/12/CV-EPL, ngày 27/7/2012 hỏi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh, theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã gửi Công văn số 6899/SKHĐT-ĐKĐT, ngày 17/8/2012 lên Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị có ý kiến hướng dẫn (văn bản đính kèm). Tuy nhiên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Bộ chỉ trả lời trên cơ sở nhận được công văn đề nghị của Tổng cục Hải quan theo quy định tại điều 2 thông tư 04.

Do đó, bằng công văn này, chúng tôi kính đề nghị Quý Tổng cục xem xét, hỗ trợ gửi công văn đề nghị tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Bộ KH&ĐT có cơ sở trả lời.

Chúng tôi xin cảm ơn và mong sớm nhận được sự phối hợp từ Quý Tổng cục.

 

 

TẬP ĐOÀN BITEXCO
PHÓ GIÁM ĐỐC
BAN KẾ HOẠCH $ ĐIỀU HÀNH
Vũ Thị Thoa

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5573/TCHQ-TXNK xác định vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.309

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.207.100