Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5507/TCHQ-TXNK năm 2016 hướng dẫn thực hiện Quyết định 1565/QĐ-TCHQ do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5507/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hoàng Tuấn
Ngày ban hành: 14/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5507/TCHQ-TXNK
V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định 1565/QĐ-TCHQ ngày 31/5/2016 của Tổng cục Hải quan

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Ngày 31/5/2016, Tổng cục Hải quan đã ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro về trị giá kèm theo Quyết định số 1565/QĐ-TCHQ ngày 31/5/2016 theo chế độ “Mật” có hiệu lực từ ngày 15/6/2016. Để việc tổ chức thực hiện được kịp thời, đúng quy định. Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện như sau:

- Chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan từ ngày 15/6/2016 thực hiện tra cứu, khai thác Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro về trị giá ban hành kèm theo Quyết định số 1565/QĐ-TCHQ ngày 31/5/2016 tại chức năng 3.05 trên hệ thống quản lý dữ liệu trị giá hải quan GTT02.

- Việc sử dụng Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro về trị giá ban hành kèm theo Quyết định số 1565/QĐ-TCHQ phải được thực hiện theo đúng chế độ “Mật”.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-TG (Linh -3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5507/TCHQ-TXNK năm 2016 hướng dẫn thực hiện Quyết định 1565/QĐ-TCHQ do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.768

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.179.79