Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 5364/TCHQ-KTSTQ 2020 điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên

Số hiệu: 5364/TCHQ-KTSTQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trần Minh Trung
Ngày ban hành: 14/08/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5364/TCHQ-KTSTQ
V/v điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2020

Kính gửi: Công ty TNHH Heesung Electronics Việt Nam.
(Địa chỉ: Lô G1, khu công nghiệp Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương, TP.Hải Phòng)

Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số HS200504 không đề ngày, tháng 5/2020 của Công ty TNHH Heesung Electronics Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) về việc đề nghị áp dụng chế độ ưu tiên. Qua nghiên cứu hồ sơ, tài liệu và thẩm định thực tế tại Công ty, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 07/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 của Bộ Tài chính thì điều kiện để được công nhận chế độ doanh nghiệp ưu tiên là tuân thủ tốt pháp luật, có cơ chế kiểm soát nội bộ tốt bao gồm kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu, hoạt động kinh doanh và một số tiêu chí khác.

Đối chiếu quy định nêu trên thì Công ty chưa đáp ứng điều kiện về h thống kiểm soát nội bộ quy định tại Điều 16 Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 của Bộ Tài chính.

Trong thời gian tới, khi Công ty hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, Tổng cục Hải quan sẽ xem xét nếu Công ty có đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT. Nguyễn Văn Cẩn (để b/c);
- PTCT. Mai Xuân Thành (để b/c);
- Cục Hải quan TP.Hải Phòng (để biết);
- Lưu: VT, KTSTQ (3b).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KTSTQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Minh Trung

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5364/TCHQ-KTSTQ ngày 14/08/2020 về điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


395

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!