Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5357/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 07/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5357/TCHQ-KTTT
V/v: thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế 

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2006

 

Kính gửi: Cục Hải Quan Tây Ninh

Trả lời công văn số 800/CHQTN-NV ngày 11/7/2006 về thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế đối với các lô hàng xuất khẩu sản phẩm có nguồn gốc nhập khẩu (TN-TX, nhập SXXK), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại Điểm 3.4 công văn số 4658/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc thông báo kết luận của Tổng cục trưởng trong chuyến công tác tại Cục Hải quan Tây Ninh đã nêu rõ: "Việc thanh Khoản tờ khai hải quan đối với hàng tạm nhập tái xuất, nhập sản xuất hàng xuất khẩu thực hiện theo quy định tại Thông tư số 113/2005/TT-BTC, Thông tư số 112/2005/TT-BTC. Theo đó, cơ quan hải quan tiến hành thanh Khoản theo từng tờ khai hải quan. Nếu doanh nghiệp có tờ khai đã thực xuất khẩu quá 60 ngày mà chưa tiến hành thanh Khoản thì xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan theo quy định hiện hành".

Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan Tây Ninh thực hiện theo đúng hướng dẫn trên.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5357/TCHQ-KTTT ngày 07/11/2006 của Tổng cục Hải quan về việc thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế đối với các lô hàng xuất khẩu sản phẩm có nguồn gốc nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.305

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.179.37
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!