Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 512/GSQL-GQ3 năm 2019 về quản lý hải quan đối với thuốc tân dược nhập khẩu không vì mục đích thương mại do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 512/GSQL-GQ3 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành: 26/02/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 512/GSQL-GQ3
V/v quản lý hải quan đối với thuốc tân dược nhập khẩu không vì mục đích thương mại.

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 321/HQHCM-GSQL ngày 15/02/2019 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc ghi tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/06/2015 của Quốc hội thì Thông tư số 39/2013/TT-BYT ngày 15/11/2013 của Bộ Y tế không còn hiệu lực thi hành do đã bị bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2018/TT-BYT ngày 28/09/2018.

Việc nhập khẩu thuốc tân dược không nhằm mục đích thương mại thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 75 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ3(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 512/GSQL-GQ3 năm 2019 về quản lý hải quan đối với thuốc tân dược nhập khẩu không vì mục đích thương mại do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.051

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.242.55