Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4908/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 30/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 4908/TCHQ-KTTT
V/v Giá tính thuế mặt hàng kính xây dựng

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố

Qua rà soát dữ liệu trên Hệ thống quản lý thông tin giá tính thuế GTT22, Tổng cục Hải quan nhận thấy tại các Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh... có nhiều lô hàng kính xây dựng nhập khẩu với trị giá khai báo thấp so với các lô hàng cùng loại nhập khẩu trước đó trên Hệ thống GTT22 nhưng chưa được các Cục Hải quan địa phương đưa vào danh mục mặt hàng trọng điểm để tổ chức kiểm tra, tham vấn và bác bỏ trị giá khai báo tại khâu thông quan.

Để tăng cường công tác quản lý giá tính thuế mặt hàng kính nhập khẩu, căn cứ quy định tại Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007 của Chính phủ; Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/05/2008 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn xác định giá tính thuế, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố có mặt hàng kính xây dựng nhập khẩu thực hiện ngay những nội dung sau:

1. Đưa mặt hàng kính xây dựng vào danh mục các mặt hàng trọng điểm cần tập trung quản lý giá tại địa phương, đồng thời tổ chức thu thập các thông tin về giá các lô hàng kính nhập khẩu trước đó có độ tin cậy cao trên Hệ thống thông tin quản lý giá tính thuế GTT22 kết hợp với thu thập các thông tin nguồn khác như: giá xuất khẩu mặt hàng kính, giá bán mặt hàng kính trong nước để xây dựng danh mục dữ liệu giá mặt hàng kính.

Tổng cục Hải quan gửi kèm giá bán kính tham khảo trên thị trường Việt Nam do Hiệp hội Kính và Thủy tinh Việt Nam cung cấp trong tháng 8/2008 để Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố tham khảo.

Việc xây dựng danh mục mặt hàng trọng điểm và dữ liệu giá mặt hàng kính phải thực hiện xong trước ngày 05/10/2008.

2. Trên cơ sở danh mục dữ liệu mặt hàng kính, tổ chức kiểm tra trị giá khai báo, xác định dấu hiệu nghi vấn, tổ chức tham vấn đối với các lô hàng kính nhập khẩu có trị giá khai báo thấp còn trong thời hạn tham vấn, tìm căn cứ bác bỏ trị giá khai báo và xác định trị giá tính thuế theo đúng quy định tại Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/05/2008 của Bộ Tài chính, thu đủ thuế theo quy định. Đối với những lô hàng đã hết thời hạn tham vấn thì lập hồ sơ chuyển sang Chi cục Kiểm tra sau thông quan theo quy định tại Quyết định số 1636/QĐ-TCHQ ngày 04/08/2008, trong đó cần nêu rõ căn cứ, cơ sở nghi vấn, nội dung cần làm rõ để bộ phận Kiểm tra sau thông quan tiếp tục xác minh và xử lý theo quy định.

3. Báo cáo kết quả triển khai các nội dung nêu trên về Tổng cục Hải quan (Vụ KTTT) trước ngày 15/10/2008.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố biết và thục hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

GIÁ BÁN KÍNH THAM KHẢO TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

(tháng 8/2008)

Do Hiệp hội Kính và Thuỷ tinh Việt Nam cung cấp

STT

Chủng loại kính

Giá (USD / M2)

I

Kính trắng

 

 

2.5 mm

2.91

 

3.0 mm

3.35

 

4.0 mm

4.30

 

4.5 mm

4.87

 

5.0 mm

5.57

 

7.0 mm

8.35

 

8.0 mm

9.39

 

9.0 mm

10.18

II

Kính màu trà

 

 

4.2 mm

6.07

 

4.5 mm

6.26

 

7.5 mm

8.65

III

Kính màu xanh nước biển

 

 

4.2 mm

5.60

 

4.5 mm

5.72

 

8.0 mm

8.57

IV

KínH màu xanh ĐEN

 

 

3.0 mm

4.21

 

4.5 mm

6.29

 

7.0 mm

9.77

 

9.0 mm

12.56

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4908/TCHQ-KTTT ngày 30/09/2008 về việc giá tính thuế mặt hàng kính xây dựng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.710

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!