Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4688/TCHQ-GSQL về vận đơn chở suốt và trực tiếp do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4688/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 07/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4688/TCHQ-GSQL
V/v vận đơn chở suốt và vận đơn trực tiếp

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2576/HQHCM-GSQL ngày 17/08/2012 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về kiến nghị liên quan đến vận đơn chở suốt và vận đơn trực tiếp của các lô hàng nhập khẩu hưởng ưu đãi FTAs, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan ghi nhận ý kiến cục Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh và nghiên cứu, phối hợp với Bộ Công Thương để có hướng dẫn thực hiện cụ thể, đàm phán với các nước thành viên xem xét, bổ sung sửa đổi các quy định trong Quy chế xuất xứ ASEAN, đảm bảo phù hợp với thực tế, công tác quản lý hải quan và tạo thuận lợi thương mại. Trước mắt, đề nghị đơn vị thực hiện kiểm tra C/O, vận đơn và bộ hồ sơ liên quan theo quy định hiện hành (yêu cầu về vận đơn thực hiện theo công văn số 4263/TCQH-GSQL ngày 14/08/2012).

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4688/TCHQ-GSQL về vận đơn chở suốt và trực tiếp do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.593
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0