Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4687/TCHQ-GSQL hướng dẫn thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4687/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 07/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4687/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan.

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP.Hải Phòng.

Trả lời công văn số 3829/HQHP-GSQL ngày 05/07/2012 của Cục Hải quan TP.Hải Phòng về thủ tục hải quan đối với trường hợp Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Tokio Marine thu hồi máy móc nhập khẩu của Công ty TNHH Denyo Việt Nam (là DNCX) sau khi đã đền bù theo Luật kinh doanh bảo hiểm do sự cố, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hải quan để Công ty Liên doanh Bảo hiểm Bảo Việt Tokio Marine tại Việt Nam nhận lại chiếc máy dập nêu trên từ Công ty TNHH Denyo Việt Nam sau khi Công ty đã đền bù theo Luật kinh doanh bảo hiểm:

a) Công ty TNHH Denyo Việt Nam làm thủ tục tái xuất máy đã nhận đền bù bảo hiểm cho Công ty Liên doanh Bảo hiểm Bảo Việt Tokio Marine như tái xuất hàng hóa ra nước ngoài.

b) Công ty Liên doanh Bảo hiểm Bảo Việt Tokio Marine làm thủ tục nhập khẩu để thu hồi máy theo loại hình nhập phi mậu dịch, sử dụng tờ khai phi mậu dịch.

2. Về trị giá tính thuế của chiếc máy dập này được xác định theo giá trị còn lại căn cứ vào văn bản giám định tổn thất của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền giám định tổn thất hoặc giám định viên độc lập.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP.Hải Phòng được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4687/TCHQ-GSQL hướng dẫn thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.519
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70