Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4687/TCHQ-CCHĐH năm 2013 hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế sửa đổi năm 2012 áp dụng trong thủ tục hải quan điện tử do Ban Cải cách hiện đại hóa ban hành

Số hiệu: 4687/TCHQ-CCHĐH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban Cải cách Hiện đại hóa Người ký: Trần Quốc Định
Ngày ban hành: 13/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
BAN CẢI CÁCH HIỆN ĐẠI HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4687/TCHQ-CCHĐH
V/v hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế sửa đổi năm 2012 áp dụng trong thủ tục hải quan điện tử

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng.

Trả lời nội dung vướng mắc tại công văn số 4982/HQHP-QLRR ngày 02/7/2013 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc đề nghị hướng dẫn bổ sung quy trình thủ tục hải quan điện tử, Ban Cải cách hiện đại hóa - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện nay Tổng cục Hải quan đã giao Ban Quản lý rủi ro, Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan phối hợp xây dựng bài toán nghiệp vụ để hoàn thiện Hệ thống thông quan xử lý dữ liệu điện tử Hải quan phù hợp với các nội dung trong Luật Quản lý thuế sửa đổi năm 2006). Sau khi hoàn thiện, Ban Quản lý rủi ro - Tổng cục Hải quan có văn bản thông báo hướng dẫn các đơn vị trong toàn ngành biết và thực hiện.

Để đảm bảo công tác quản lý của cơ quan hải quan, Ban Cải cách hiện đại hóa đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng thực hiện theo quy định hiện hành đến khi có hướng dẫn mới.

Ban Cải cách hiện đại hóa - Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CCHĐH (3b).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Trần Quốc Định

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4687/TCHQ-CCHĐH năm 2013 hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế sửa đổi năm 2012 áp dụng trong thủ tục hải quan điện tử do Ban Cải cách hiện đại hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.530

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.12.79