Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4685/TCHQ-PC năm 2013 trả lời vướng mắc việc áp dụng mẫu ấn chỉ thực hiện xử phạt vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4685/TCHQ-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 13/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4685/TCHQ-PC
V/v trả lời vướng mắc

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2607/HQHCM-CBLXL ngày 31/7/2013 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc báo cáo vướng mắc việc áp dụng mẫu ấn chỉ thực hiện xử phạt vi phạm hành chính khi Luật xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành; trong khi chờ mẫu ấn chỉ trong lĩnh vực hải quan ban hành kèm theo Thông tư thay thế Thông tư 193/2009/TT-BTC ngày 01/10/2009 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 8/7/2013 của Chính phủ để tiếp tục sử dụng các mẫu ấn chỉ ban hành kèm theo Thông tư 193/2009/TT-BTC ngày 01/10/2009 của Bộ Tài chính theo hướng không trái với tinh thần của Luật xử lý vi phạm hành chính; trường hợp các mẫu ấn chỉ nêu trên chưa phù hợp với quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính, đề nghị căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định 81/2013/NĐ-CP để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Riêng đối với mẫu Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan (BB-HC1) (là mẫu có số seri do Tổng cục Hải quan in và cấp phát cho các đơn vị hải quan địa phương), đề nghị bổ sung thêm nội dung liên quan đến "quyền và thời hạn giải trình về vi phạm hành chính của người vi phạm hoặc đại diện của tổ chức vi phạm; cơ quan tiếp nhận giải trình" như nội dung tại đoạn cuối của mẫu số 01 - Biên bản vi phạm hành chính ban hành kèm theo Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

- Sử dụng các mẫu ấn chỉ ban hành kèm theo Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính trong trường hợp Thông tư 193/2009/TT-BTC ngày 01/10/2009 chưa quy định mẫu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố; (để thực hiện)
- Cục Điều tra chống buôn lậu; (để thực hiện)
- Cục Kiểm tra sau thông quan; (để thực hiện)
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính (để biết);
- Lưu: VT, PC(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4685/TCHQ-PC năm 2013 trả lời vướng mắc việc áp dụng mẫu ấn chỉ thực hiện xử phạt vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.104

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.12.79