Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4345/TXNK-CST năm 2017 về hướng dẫn xử lý hoàn thuế nhập khẩu do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu: 4345/TXNK-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 07/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THU XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 4345/TXNK-CST
V/v hoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bc Ninh.

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 1061/HQBN-NV ngày 21/8/2017 của Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh đề nghị hướng dẫn xử lý hoàn thuế nhập khẩu. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Ngày 29/6/2017, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 8920/TCHQ-TXNK giao Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ nhập khẩu, xuất khẩu, sổ sách, chứng từ kế toán, chứng từ thanh toán, các chứng từ, giao dịch có liên quan của lô hàng nhập khẩu sau đó xuất khẩu. Kết quả kiểm tra xác định hàng hóa xuất khẩu của doanh nghiệp có nguồn gốc nhập khẩu đủ điều kiện hoàn thuế/không thu thuế theo quy định; hồ sơ hoàn thuế/không thu thuế đáp ứng các điều kiện theo quy định (trừ điều kiện về mã loại hình) thì Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh xem xét xử lý thuế cho doanh nghiệp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc xử lý thuế nêu trên. Trường hợp Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh thấy không đủ điều kiện hoàn thuế/không thu thuế thì thông báo cho doanh nghiệp biết.

Cục Thuế xuất nhập khẩu trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4345/TXNK-CST năm 2017 về hướng dẫn xử lý hoàn thuế nhập khẩu do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


855
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202