Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4181/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 23/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4181/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng “Buonavit Baby” và “Buona Energia Oro”

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi:

- Công ty CP XNK Y tế Việt Nam;
(138 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội)
- Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 997/DMP-CV ngày 09/9/2016 của Công ty CP XNK Y tế Việt Nam và công văn số 669/CV-VAFF ngày 08/12/2016 của Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam về việc phân loại mặt hàng khai báo “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BUONAVIT BABY và BUONA ENERGIA ORO”. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn c Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Căn cứ Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Chú giải chi tiết HS 2012; Tham khảo ý kiến phân loại của Tổ chức Hải quan Thế giới tại thư số 16NL0326-TT ngày 24/10/2016,

Trường hợp xác định các mặt hàng: “BUONAVIT BABY” có thành phần Acid folic, vitamin D, vitamin E, vitamin A, vitamin B5, B1, B2, B6, B12, PP, fructose, maltodextrin, acid citric, acid lactic... đóng gói 20 ml/lọ và mặt hàng “BUONAVIT ENERGIA ORO” có thành phần sữa ong chúa, dịch chiết tầm xuân, cao việt quất, vitamin B2, B6, B1... đóng gói 10 ml/lọ là chế phẩm dạng lỏng, có thể uống ngay được, không cần pha loãng thì thuộc nhóm 22.02 “Nước, kể cả nước khoáng và nước có ga, đã pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác hay hương liệu, và đ uống không chứa cn khác, không bao gm nước quả ép hoặc nước rau ép thuộc nhóm 20.09”, phân nhóm 2202.90 “Loại khác”, mã số 2202.90.30 “- - Đồ uống không có ga khác dùng ngay được không cần pha loãng” (áp dụng qui tắc 1 và 6).

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP XNK Y tế Việt Nam và Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Cục HQ tỉnh thành phố;
- Cục Kiểm tra sau thông quan;
- Cục Kiểm định Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Đương (3b)
.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4181/TCHQ-TXNK ngày 23/06/2017 về phân loại mặt hàng “Buonavit Baby” và “Buona Energia Oro” do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.101

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.99.222