Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4135/TCHQ-GSQL về việc trả lời vướng mắc về thời hạn xem xét chấp nhận C/O do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4135/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 27/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 4135/TCHQ-GSQL
V/v trả lời vướng mắc về thời hạn xem xét chấp nhận C/O

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Phúc đáp công văn số 2102/HQTP-NV ngày 10/07/2008 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo vướng mắc về thời hạn xem xét chấp nhận C/O quy định tại Thông tư số 45/2007/TT-BTC , Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại Điểm 6.2 Thông tư số 45/2007/TT-BTC ngày 07/05/2007, thời hạn xem xét, chấp nhận C/O không quá 365 ngày kể từ ngày C/O được nộp cho cơ quan Hải quan hoặc kể từ ngày cơ quan Hải quan nghi ngờ có sự gian lận vi phạm về xuất xứ hàng hóa. Đối với những trường hợp C/O có nghi ngờ về tính hợp lệ thì thời hạn này được tính từ thời điểm Chi cục Hải quan/Cục Hải quan tỉnh, thành phố/hoặc Tổng cục Hải quan bắt đầu việc tiến hành điều tra xác minh C/O.

- Các trường hợp cần xác minh đề cập tại công văn nêu trên là C/O mẫu E của Trung Quốc. Tổng cục Hải quan đã gửi yêu cầu xác minh tính hợp lệ của các C/O này cho cơ quan có thẩm quyền của Trung Quốc nhưng cho tới thời điểm này chưa nhận được trả lời. Thời hạn xem xét, chấp nhận một số trường hợp trong các C/O này đã quá 365 ngày kể từ ngày Chi cục Hải quan/Cục Hải quan tỉnh, thành phố bắt đầu việc tiến hành điều tra xác minh C/O và gửi báo cáo đề nghị Tổng cục Hải quan xác minh, do nguyên nhân bất khả kháng là Đoàn Thanh tra Chính phủ đã mượn bộ mẫu dấu và chữ ký gốc lưu trữ tại Tổng cục Hải quan cho đến cuối năm 2007. Tổng cục Hải quan đang tiến hành các biện pháp cần thiết với phía Trung Quốc và sẽ có trả lời trong thời hạn sớm nhất.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4135/TCHQ-GSQL về việc trả lời vướng mắc về thời hạn xem xét chấp nhận C/O do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.067
DMCA.com Protection Status

IP: 54.235.48.106