Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4120/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 07/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4120/TCHQ-GSQL
V/v: nhập khẩu bộ linh kiện xe ôtô  để sản xuất, lắp ráp.

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

 

Trả lời điện số 27 ngày 30.9.2005 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn về việc nhập khẩu bộ linh kiện xe ôtô để sản xuất, lắp ráp theo văn bản xác nhận doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn sản xuất, lắp ráp ôtô của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định tại Quyết định số 117/2004/QĐ-TTg ngày 05.10.2004 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 115/2004/QĐ-BCN ngày 27.10.2004 của Bộ Công nghiệp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện tại Tổng cục Hải quan chưa nhận được văn bản thông báo của Bộ Công nghiệp cũng như của các cơ quan có liên quan về việc tạm dừng làm thủ tục nhập khẩu ôtô sát xi (có buồng lái hoặc không có buồng lái), linh kiện xe ôtô dạng CKD, linh kiện, phụ tùng ôtô để sản xuất, lắp ráp của các doanh nghiệp đã được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có văn bản xác nhận đủ tiêu chuẩn sản xuất, lắp ráp theo quy định của Bộ Công nghiệp. Do vậy, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn căn cứ các quy định hiện hành để giải quyết thủ tục nhập khẩu theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên.
- Lưu VT, GQ (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4120/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2005 của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu bộ linh kiện xe ôtô để sản xuất, lắp ráp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.422

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.16.173