Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3718/TCHQ-GSQL về việc kiểm tra hàng tồn đọng tại cảng trên 30 ngày do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3718/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 05/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
--------------

Số: 3718/TCHQ-GSQL
V/v kiểm tra hàng tồn đọng tại cảng trên 30 ngày

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu tồn đọng tại cảng trên 30 ngày chưa làm thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố có cảng biển thực hiện một số biện pháp sau:

1. Phối hợp với đơn vị kinh doanh cảng rà soát toàn bộ các bản khai hàng hóa để xác định các lô hàng nhập khẩu về cảng Việt Nam đã quá 30 ngày và quá 90 ngày nhưng chưa làm thủ tục hải quan, có phân loại nhóm hàng và đánh giá tình hình để có biện pháp kiểm tra, kiểm soát phù hợp. Báo cáo kết quả rà soát (theo mẫu kèm) về Tổng cục Hải quan (qua Vụ Giám sát quản lý) trước ngày 30/8/2008.

2. Đối với các lô hàng nhập khẩu về cảng Việt Nam đã quá 30 ngày mà chưa làm thủ tục hải quan thì đưa vào danh mục hàng hóa rủi ro cao, phải kiểm tra thực tế toàn bộ lô hàng khi doanh nghiệp làm thủ tục hải quan.

3. Đối với các lô hàng nhập khẩu đã về cảng Việt Nam quá 90 ngày mà không có người đến làm thủ tục hải quan thì xử lý theo quy định tại Điều 45 Luật Hải quan.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì kịp thời báo cáo để Tổng cục có chỉ đạo giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để báo cáo)
- Cục ĐTCBL, Cục CNTT-TKHQ, Cục KTSTQ, Vụ Pháp chế, Thanh tra Tổng cục;
- Lưu: VT, GSQL (03)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3718/TCHQ-GSQL về việc kiểm tra hàng tồn đọng tại cảng trên 30 ngày do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.390

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.60.226