Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 369/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc Hướng dẫn thủ tục hải quan

Số hiệu: 369/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 16/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 369/TCHQ-GSQL
V/v: Hướng dẫn thủ tục hải quan

 

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi:

- Công ty công nghiệp hóa chất mỏ - TKV
- (Đ/c: ngõ i, phan đình giót, p. phương liệt, q. thanh xuân, tp. hà nội)

 

Trả lời công văn số 89/TM ngày 10/01/2007 của Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ - TKV về đề nghị hướng dẫn thủ tục nhập khẩu dây chuyền để sản xuất thuốc nổ công nghiệp phục vụ cho khai thác than trong hầm lò có khí bụi nổ của Dự án dây chuyền sản xuất thuốc nổ nhũ tương hầm lò với công suất 3000T thuốc nổ/năm, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Về thủ tục hải quan: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; Thông tư số 13/2006/TT-BTM ngày 29/11/2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của nhà thầu trong nước và nhà thầu nước ngoài và các văn bản hướng dẫn liên quan.

- Về chính sách Thuế: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi nhập hàng để được hướng dẫn thủ tục nhập theo các quy định nêu trên.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQTP Hải Phòng (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 369/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc Hướng dẫn thủ tục hải quan

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.291
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.40