Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3264/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng quá cảnh đi qua lãnh thổ Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3264/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 15/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3264/TCHQ-GSQL
V/v: vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng quá cảnh đi qua lãnh thổ Việt Nam  

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1403/HQTP-NV ngày 29/05/2007 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc ghi tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đã dự thảo nội dung sửa đổi quy định tại khoản 3, Điều 19 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ để phù hợp với nội dung quy định tại Khoản 1, Điều 40 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ và đang xin ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Trong khi chờ sửa đổi Nghị định 154/2005/NĐ-CP dẫn trên, để tránh ách tắc Tổng cục Hải quan đồng ý nội dung đề xuất của Cục HQ TP. Hồ Chí Minh, cụ thể là thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh đi qua lãnh thổ Việt Nam theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP; riêng nội dung quy định tại khoản 3, Điều 19 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP được thực hiện theo nội dung quy định tại khoản 1, Điều 40 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

Tổng cục trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c TT – Trương Chí Trung (để báo cáo);
- Vụ PC, Vụ CS thuế (BTC);
- Website Hải quan;
- Cục HQ các tỉnh, TP (để thực hiện);
- Lưu VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3264/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng quá cảnh đi qua lãnh thổ Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.848
DMCA.com Protection Status

IP: 54.164.198.240