Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3146/TCHQ-KTTT về việc phạt chậm nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3146/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 07/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 3146/TCHQ-KTTT
V/v phạt chậm nộp thuế GTGT hàng SXXK

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai

Trả lời công văn số 1117/HQĐN-NV ngày 3/6/2008 của Cục Hải quan Đồng Nai vướng mắc trong việc tính phạt chậm nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 16/6/2008, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2837/TCHQ-KTTT hướng dẫn về thời hạn nộp thuế và tính phạt chậm nộp thuế GTGT đối với trường hợp nhập khẩu nguyên vật liệu để sản xuất hàng xuất khẩu nhưng không xuất khẩu.

Nay Tổng cục có ý kiến thêm như sau: Theo quy định tại điểm 3, mục III, phần C Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính thì thời hạn thông báo và thời hạn nộp thuế GTGT hàng hoá nhập khẩu thực hiện theo thời hạn thông báo nộp thuế nhập khẩu. Do đó trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu nguyên vật liệu để sản xuất hàng xuất khẩu nếu quá thời hạn nộp thuế mà người nộp thuế mới xuất khẩu hoặc không xuất khẩu sản phẩm (không có trường hợp hết thời gian ân hạn nợ thuế nhưng doanh nghiệp chưa có sản phẩm xuất khẩu) thì xử lý về thời hạn nộp thuế và phạt chậm nộp thuế GTGT như thuế nhập khẩu (kể cả mẫu ấn chỉ) theo hướng dẫn tại điểm 2.2.1.2, mục III, phần C Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính.

Theo quy định tại điểm 7, phần P Thông tư số 59/2007/TT-BTC thì đối với tờ khai hải quan nhập khẩu đã đăng ký với cơ quan hải quan trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì vẫn thực hiện theo các quy định trước đây. Do vậy không thực hiện tính thuế GTGT và phạt chậm nộp đối với các tờ khai phát sinh trước ngày Thông tư số 59/2007/TT-BTC có hiệu lực.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Đồng Nai thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3146/TCHQ-KTTT về việc phạt chậm nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.700
DMCA.com Protection Status

IP: 54.205.211.87