Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2992/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 28/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2992/TCHQ-KTTT
v/v: áp dụng Quyết định số 14/2005/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2005

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 2992/TCHQ-KTTT NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 2005 VỀ VIỆC ÁP DỤNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2005/QĐ-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

 

Ngày 17/3/2005, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 14/2005/QĐ-BTC về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng thuộc nhóm 27.10. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Quyết định này phát sinh vướng mắc trong khâu đăng công báo. Theo chỉ đạo của Bộ, để đảm bảo việc thực hiện chính sách thuế được công khai, minh bạch, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:

Hàng hóa nhập khẩu là các mặt hàng thuộc nhóm 27.10 của danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu với cơ quan Hải quan từ ngày 18/3/2005 được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu quy định tại Quyết định số 14/2005/QĐ-BTC ngày 17/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Đối với các trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế cao hơn mức thuế suất thuế nhập khẩu quy định tại Quyết định số 14/2005/QĐ-BTC, cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu sẽ điều chỉnh lại số thuế thực tế phải nộp và thực hiện bù trừ vào số thuế phải nộp của các lô hàng sau hoặc hoàn trả lại tiền thuế cho doanh nghiệp theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và chỉ đạo các Chi cục Hải quan triển khai thực hiện đồng thời thông báo công khai Công văn này tại các địa điểm làm thủ tục Hải quan để người khai Hải quan biết và thực hiện thống nhất.

 

Đặng Thị Bình An

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2992/TCHQ-KTTT ngày 28/07/2005 của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng Quyết định số 14/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.736

DMCA.com Protection Status
IP: 3.226.72.194
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!