Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2717/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định

Số hiệu: 2717/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 20/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2717/TCHQ-KTTT
V/v: Thuế NK hàng hóa NK tạo tài sản cố định

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi :

-Tổng công ty XNK xây dựng Việt Nam
-Cục hải quan các Thành phố Hà Nội

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1975/CV/VC-BNSD ngày 26/5/2006 của Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam V/v thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 6, Điều 16, Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thì hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư quy định tại phụ lục I hoặc phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ được miễn thuế nhập khẩu, bao gồm:

a) Thiết bị, máy móc;

b) Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ được Bộ Khoa học và công nghệ xác nhận; phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân gồm xe ô tô từ 24 chỗ ngồi trở lên và phương tiện thủy;

c) Linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng gá lắp, khuôn mẫu, phụ tùng đi kèm để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với thiết bị máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng quy định tại điểm a, và điểm b Điều này.

Theo quy định tại điểm 3, Điều 27, Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ, thì: "Đối với các dự án khuyến khích đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư có mức ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu cao hơn mức ưu đãi quy định tại Nghị định này thì tiếp tục thực hiện cho mức ưu đãi cho thời gian còn lại; trường hợp trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư quy định mức ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thấp hơn mức ưu đãi quy định tại Nghị định này thì được hưởng mức ưu đãi theo quy định của Nghị định này cho thời gian ưu đãi còn lại".

Căn cứ vào các quy định như đã nêu ở trên, thì hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định được cấp phép trước ngày 01/1/2006 nhưng chưa nhập khẩu hoặc mới nhập khẩu một phần thì cho nhập khẩu phần còn lại theo đúng quy định ưu đãi thuế tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền cấp.

Trường hợp của Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam, theo trình bày tại công văn số 1975/CV/VC-BNSD nêu trên, đây là dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội – Hà Đông, Tổng công ty nhập khẩu thiết bị, máy móc nằm trong tập hợp dây chuyền thiết bị đồng bộ tạo tài sản cố định đã được Bộ Xây dựng xác nhận (công văn số 767/BXD-HTĐN ngày 03/5/2006), Bộ Thương mại phê duyệt hợp đồng, phê duyệt danh mục hàng hóa nhập khẩu bao gồm cả phần dự phòng cho 2 năm hoạt động (công văn số 0485/TM-KHĐT ngày 19/1/2006), Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 5800/BKH/PTDN ngày 15/9/2004 (trước ngày 01/1/2006), thì được miễn thuế nhập khẩu theo quy định trên đối với thiết bị, máy móc mà trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất được nhưng không đáp ứng yêu cầu chất lượng để thực hiện dự án đầu tư, tạo tài sản cố định của Tổng công ty. Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam sử dụng không đúng mục đích miễn thuế sẽ bị truy thu thuế theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam được biết./.Nơi nhận
:

- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2717/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.286

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.255.5