Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2679/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc thời gian ân hạn nộp thuế

Số hiệu: 2679/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 19/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2679/TCHQ-KTTT
V/v: thời gian ân hạn nộp thuế.

 Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2006 

 

 

Kính gửi:

- Công ty vật tư Nông Sản  (14B - Ngô Tất Tố - Văn Miếu – Hà Nội)
- Cục Hải quan các Tỉnh, Thành Phố

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 143/KTTC-CV ngày 8/6/2006 của Công ty vật tư nông sản về việc thời gian ân hạn nộp thuế. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Qua tra cứu trên Hệ thống quản lý rủi ro tại Tổng cục Hải quan ngày 15/6/2006 thì Công ty vật tư nông sản từng bị nợ thuế quá hạn 90 ngày tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh các tờ khai số 4307/NKD ngày 30/11/2004, 4060/NKD ngày 30/11/2004. Theo trình bày tại công văn và các chứng từ xuất trình thì thời gian công ty nộp hết số nợ thuế, nợ phạt đến nay đã quá 365 ngày.

Như vậy, Công ty vật tư nông sản được hưởng thời gian ân hạn thuế theo quy định với điều kiện ngoài số nợ của các tờ khai nêu trên, nếu không có nợ quá hạn của các tờ khai khác và đáp ứng được các tiêu chí quy định tại điểm 2.1 phần A Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

2/ Để tránh gây khó khăn cho doanh nghiệp do không được hưởng thời gian ân hạn nộp thuế, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra đối chiếu các chứng từ xuất trình của Công ty, nếu Công ty không có nợ thuế quá hạn 90 ngày thì xác nhận và gửi về Tổng cục Hải quan theo công văn hướng dẫn số 2396/TCHQ-KTTT ngày 2/6/2006, để Tổng cục Hải quan sử dụng chức năng "giải tỏa nợ thuế theo tờ khai" xóa nợ thuế đã từng bị cưỡng chế trên Hệ thống quản lý rủi ro.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty vật tư nông sản biết và liên hệ với Cục Hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 

 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2679/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc thời gian ân hạn nộp thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.191
DMCA.com Protection Status

IP: 35.168.112.145