Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2491/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 24/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2491/TCHQ-KTTT
v/v: việc áp giá tính thuế mặt hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2005 

 

 

Kính gửi:

Công Ty Xnk Intimex
(96 Trần Hưng Đạo, Hà Nội)

Trả lời công văn số: 760/INT-P6 ngày 24/5/2005 của Công ty XNK INTIMEX, về việc áp giá tính thuế mặt hàng nhập khẩu, hạt nhựa HDPE dạng nguyên sinh theo tờ khai số: 7442/NKD-ĐTGC ngày 09/12/2004 tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Mặt hàng: Hạt nhựa HDPE dạng nguyên sinh xuất xứ UAE nhập khẩu vào thời điểm nêu trên không thuộc đối tượng áp giá tính thuế theo Thông tư số 118/2003/TT-BTC ngày 08/12/2003 của Bộ Tài chính.

Căn cứ công văn số: 5782/TCHQ-KTTT, 5784/TCHQ-KTTT ngày 29/11/2004 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn việc áp giá tính thuế theo Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính; Trường hợp này doanh nghiệp được xác định giá theo giá hàng tương tự, hàng giống hệt. Căn cứ thông tin ngành Hải quan có được thì: mặt hàng nhựa nguyên sinh được một số công ty trong nước nhập khẩu từ ngày 16/12/2004 đến ngày 28/1/2005 có giá khai báo là: 1075 USD/tấn, 1060 USD/tấn và 1010 USD/tấn.

Do vậy, Cục Hải quan TP. Hải Phòng sử dụng giá tính thuế hàng giống hệt là phù hợp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết./.

 

Nơi nhận
- Như trên.
- LĐTC
- Lưu VP, Vụ KTTT(3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
.Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2491/TCHQ-KTTT ngày 24/06/2005 về việc áp giá tính thuế mặt hàng nhập khẩu, hạt nhựa HDPE dạng nguyên sinh do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.106

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!