Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 241/GSQL-GQ4 năm 2019 về vướng mắc liên quan đến C/O mẫu AK và E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 241/GSQL-GQ4 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành: 24/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 241/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hải Phòng.

Trả lời công văn số 17569/HQHP-GSQL đề ngày 28/12/2018 của đơn vị nêu vướng mắc liên quan đến C/O mẫu AK và E, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với C/O mẫu AK:

Điều 6 Phụ lục V Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 của Bộ Công Thương quy định về xử lý những sai sót trên C/O. Theo đó, cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Hàn Quốc bổ sung các thông tin cần thiết trên C/O. Đối với C/O mẫu AK số tham chiếu K001-18-0896598 ngày 27/11/2018: cơ quan cấp đã bổ sung thông tin về số kiện và loại kiện hàng tại ô số 7 trên C/O theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 6. Ngoài ra, đơn vị đã đối chiếu trên trang thông tin cấp C/O của Hàn Quốc và thấy có thông tin C/O mẫu AK này.

Theo đó, đề nghị đơn vị căn cứ quy định của Thông tư số 20/2014/TT-BCT dẫn trên và thông tin trên trang dữ liệu của cơ quan cấp nước xuất khẩu để xử lý vụ việc theo thẩm quyền.

2. Đối với C/O mẫu E số tham chiếu E183306053780043: Tổng cục Hải quan cần tiến hành xác minh với cơ quan cấp C/O của Trung Quốc và sẽ có hướng dẫn thực hiện sau.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/cáo);
- Văn ph
òng TC (để biết);
- Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 241/GSQL-GQ4 năm 2019 về vướng mắc liên quan đến C/O mẫu AK và E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.221

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113