Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2336/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc hoàn thuế hàng hóa nhập khẩu vào thị trường nội địa sau đó xuất khẩu vào khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất

Số hiệu: 2336/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 31/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2336/TCHQ-KTTT
V/v: Hoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi: Công ty cổ phần môi trường Thái Bình Dương
(114-A8- Khu Đầm trấu – P. Bạch Đằng – HBT – Hà Nội)

Trả lời các công văn số: 110406/HQ ngày 11/4/2006; công văn không số ngày 25/5/2006 của Công ty Cổ phần môi trường Thái Bình Dương về việc hoàn thuế hàng hóa nhập khẩu vào thị trường nội địa sau đó xuất khẩu vào khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 20/4/2006 Bộ Tài chính đã có công văn số: 5230/BTC-TCHQ về việc hoàn thuế nhập khẩu, theo đó hàng hóa nhập khẩu vào thị trường nội địa sau đó xuất khẩu vào khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất có tờ khai đăng ký trước ngày 01/01/2006 được hoàn lại thuế nhập khẩu (nếu đã nộp) hoặc không thu thuế nhập khẩu (nếu chưa nộp). Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan TP. Hà Nội để được xem xét giải quyết theo đúng hướng dẫn tại công văn 5230/BTC-TCHQ nêu trên của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần môi trường Thái Bình Dương biết và thực hiện.

 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Hà Nội (để thực hiện);
- Lưu: VT, KTTT (4 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 
 
 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2336/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc hoàn thuế hàng hóa nhập khẩu vào thị trường nội địa sau đó xuất khẩu vào khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.158

DMCA.com Protection Status
IP: 35.153.39.7