Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2323/VPCP-KTTH về xuất nhập khẩu hàng hóa thuộc diện cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2323/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 09/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2323/VPCP-KTTH
V/v xuất nhập khẩu hàng hóa thuộc diện cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2012.

 

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại công văn số 1803/BCT-XNK ngày 07 tháng 3 năm 2012 về việc ban hành Thông tư về giải quyết cho phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thuộc diện cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về việc ngừng xây dựng, ban hành Thông tư hướng dẫn việc giải quyết cho phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thuộc diện cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu như kiến nghị của Bộ Công Thương tại công văn nêu trên.

2. Bộ Công Thương khẩn trương thực hiện sửa đổi, bổ sung toàn diện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ, trong đó cần có quy định cụ thể về nguyên tắc giải quyết cho phép xuất khẩu, nhập khẩu các hàng hóa thuộc diện cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, báo cáo Chính phủ đúng tiến độ quy định trong Chương trình công tác của Chính phủ năm 2012.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Các Bộ: Tài chính, Nội Vụ, Công an, Quốc phòng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý Thủ tướng,
 các Vụ: TKBT, NC, KGVX, KTN, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3). LT.34

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM




Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2323/VPCP-KTTH về xuất nhập khẩu hàng hóa thuộc diện cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.462

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.221.149