Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2292/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc quy định mặt hàng trong nước đã sản xuất được

Số hiệu: 2292/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 25/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2292/TCHQ-KTTT
V/v Xác định mặt hàng trong nước đã sản xuất được

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục hải quan tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 540/HQBD-NV ngày 19/03/2007 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc xác định mặt hàng bóng đèn điện do Công ty Triumph International Việt Nam nhập khẩu trong nước đã sản xuất được chưa; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 13/4/2007, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn số 2526/BKH-KTCN; cụ thể: Đối với bóng đèn huỳnh quang các doanh nghiệp tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh (Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang, Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông) đã sản xuất được các loại đèn huỳnh quang compact (2U, 3U) công suất từ 5W đến 20W, đèn huỳnh quang tần số cao (FHF) công suất 32W, đèn huỳnh quang (FLD) công suất 18W và 36W.

Tại danh mục bóng đèn huỳnh quang của Công ty Triumph International Việt Nam nhập khẩu chỉ nêu công suất các bóng đèn (18W và 36W) mà không nêu rõ đặc điểm, đặc biệt về kỹ thuật bóng đèn nhập khẩu vượt trội hơn so với bóng đèn sản xuất trong nước. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng lô hàng bóng đèn do Công ty Triumph International Việt Nam nhập khẩu nêu trên thuộc loại trong nước đã sản xuất được.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương được biết và xem xét xử lý về thuế nhập khẩu theo đúng quy định.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2292/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc quy định mặt hàng trong nước đã sản xuất được

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.007
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.42.154