Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2115/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc thời hạn áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu linh kiện ôtô dạng CKD theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Số hiệu: 2115/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 17/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2115/TCHQ-GSQL
V/v: thời hạn áp dụng thuế suất thuế
nhập khẩu linh kiện ôtô dạng CKD

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2006 

Kính gửi: Xí nghiệp ôtô Traenco

Trả lời công văn số 92/KD-XNK ngày 08.5.2006 của Xí nghiệp về việc thời hạn áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu linh kiện ôtô dạng CKD theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC ngày 25.7.2003 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 3 Quyết định số 57/2005/QĐ-BTC ngày 10.8.2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì "trong thời gian kể từ ngày 01.01.2006 đến hết ngày 31.12.2006, các doanh nghiệp được lựa chọn thực hiện thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo bộ linh kiện CKD quy định tại Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC ngày 25.7.2003 hoặc thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo từng linh kiện, phụ tùng ôtô quy định tại Quyết định này". Như vậy, việc nhập khẩu bộ linh kiện ôtô dạng CKD quy định tại Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC được thực hiện đến hết ngày 31.12.2006 (nếu doanh nghiệp lựa chọn phương pháp tính thuế này), Thông tư số 19/2006/TT-BTC ngày 15.3.2006 của Bộ Tài chính chỉ hướng dẫn cụ thể cách phân loại từng chi tiết linh kiện, phụ tùng ôtô theo quy định tại Quyết định số 57/2005/QĐ-BTC ngày 10.8.2005, không hướng dẫn cách phân loại theo bộ linh kiện ôtô dạng CKD.

Trường hợp linh kiện ôtô nhập khẩu đảm bảo các điều kiện quy định được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC ngày 25.7.2003, nhưng có một số bộ phận, linh kiện doanh nghiệp không nhập khẩu mà tự sản xuất hoặc mua của các doanh nghiệp khác sản xuất trong nước để lắp ráp ôtô thì cũng được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu quy định cho bộ linh kiện ôtô dạng CKD quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Tổng cục Hải quan trả lời để Xí nghiệp biết thực hiện./.Nơi nhận
:

- Như trên;
- Vụ KTTT, Cục KTSTQ, Cục ĐTCBL;
- Lưu: VT, GQ (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2115/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc thời hạn áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu linh kiện ôtô dạng CKD theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.394

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.156.34