Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1840/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 23/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1840/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu PTVT chuyên dùng 

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan Bình Dương

Trả lời công văn số 507/HQBD-NV ngày 21/03/2008 của Cục Hải quan Bình Dương báo cáo về việc nhập khẩu mặt hàng xe bơm cần bê tông tạo tài sản cố định của Công ty TNHH Uni Eastern (Việt Nam), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại Quyết định 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/03/2006 của Thủ tướng Chính phủ thì mặt hàng trên phải thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng, theo đó cơ quan Đăng kiểm kết luận đủ điều kiện nhập khẩu thì được phép nhập khẩu.

- Quy định về thiết bị, máy móc nhập khẩu phải còn trên 80% đã bãi bỏ bởi Quyết định 06/2003/QĐ-BKHCN ngày 03/04/2003 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Tại Mục I, Phần D, Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/07/2007 của Bộ Tài chính thì phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ nhập khẩu tạo tài sản cố định phải được Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận.

Do vậy, đề nghị Cục Hải quan Bình Dương căn cứ các quy định nêu trên để hướng dẫn, giải quyết thủ tục nhập khẩu theo quy định./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1840/TCHQ-GSQL ngày 23/04/2008 về việc nhập khẩu phương tiện vận tải chuyên dùng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.026
s251

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.190.193