Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1811/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 11/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1811/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý thuế xăng dầu TN-TX tiêu thụ nội địa.

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2005

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng

Trả lời công văn số 288/HQĐN ngày 31/3/2005 của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng về việc tính thuế xăng, dầu tạm nhập tái xuất chuyển tiêu thụ nội địa; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 4, Nghị định số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thì hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất thời điểm tính thuế nhập khẩu là ngày đăng ký tờ khai hàng tạm nhập, tái xuất và cơ quan Hải quan khi làm thủ tục tạm nhập khẩu thì phải tính thuế và ra thông báo thuế theo quy định hiện hành. Thời hạn nộp thuế là 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn cho phép tạm nhập tái xuất. Như vậy, mặt hàng xăng, dầu kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển sang tiêu thụ nội địa; căn cứ để tính thuế (thuế suất, giá tính thuế, tỷ giá) theo ngày đăng ký tờ khai tạm nhập, tái xuất theo quy định nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- LĐTC
- Cục Hải quan tỉnh, TP (để thực hiện)
- Lưu: VP(2), KTTT (4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1811/TCHQ-KTTT ngày 11/05/2005 của Tổng cục Hải quan về việc tính thuế xăng, dầu tạm nhập tái xuất chuyển tiêu thụ nội địa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.377

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!