Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1340/GSQL-GQ5 năm 2019 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 1340/GSQL-GQ5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Trần Đức Hùng
Ngày ban hành: 25/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1340/GSQL-GQ5
V/v thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Tiếp Vận Thăng Long.
(Đ/c: lô E4A, KCN Bắc Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội)

Trả lời công văn L-Draco-Đ/19-136 ngày 01/3/2019 của Quý Công ty về việc hướng dẫn thủ tục hải quan kho ngoại quan. Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hàng hóa được phép gửi kho ngoại quan được quy định tại Điều 61 Luật Hải quan 2014Điều 85 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ.

Thủ tục hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan được quy định tại Điều 91 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2018 được sửa đổi tại khoản 39 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Công ty căn cứ quy định của pháp luật dẫn trên và nghiên cứu các quy định của pháp luật liên quan, liên hệ với Chi cục hải quan quản lý kho ngoại quan để thực hiện theo đúng quy định. Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Tiếp Vận Thăng Long biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ5(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Đức Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1340/GSQL-GQ5 năm 2019 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


548
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.75.212