Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1338/TCHQ-GSQL vướng mắc bàn giao hồ sơ hàng chuyển cửa khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1338/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 15/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1338/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc bàn giao hồ sơ hàng chuyển cửa khẩu

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị.

Trả lời công văn số 267/HQQT-NV ngày 27/2/2013 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị vướng mắc về việc bàn giao hồ sơ hàng chuyển cửa khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại điểm 2, mục II công văn số 62/TCHQ-CCHĐH ngày 4/1/2013 của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng mẫu tờ khai hải quan ban hành theo Thông tư số 15/2012/TT-BTC ngày 8/2/2012 của Bộ Tài chính thì đối với thủ tục hải quan truyền thống “Cả Lệnh hình thức và Phiếu ghi kết quả kiểm tra đều được lưu cùng bộ hồ sơ tại cơ quan hải quan”. Vì vậy, Lệnh hình thức và Phiếu ghi kết quả kiểm tra được lưu cùng bộ hồ sơ hải quan tại Chi cục mở tờ khai hải quan.

Đối với lô hàng xuất khẩu đã làm xong thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu vận chuyển đến cửa khẩu xuất do Phiếu ghi kết quả kiểm tra được lưu tại Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu nên không phải gửi kèm cùng bộ hồ sơ: 01 Biên bản bàn giao và 01 tờ khai hải quan (bản lưu người hải quan) cho Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, TP (để t/hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1338/TCHQ-GSQL ngày 15/03/2013 vướng mắc bàn giao hồ sơ hàng chuyển cửa khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.564

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.80.173.217