Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1311/TCHQ-PC vướng mắc xử lý vi phạm của Công ty Nam Hoa nêu tại điểm 2 Công văn 249 do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1311/TCHQ-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành: 15/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1311/TCHQ-PC
V/v vướng mắc XLVP của Công ty Nam Hoa nêu tại điểm 2 CV 249

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội

Trả lời điểm 2 công văn số 249/HQHN-TMXLVP ngày 11/02/2010 của Cục Hải quan TP. Hà Nội v/v vướng mắc trong việc xác định thời hạn và ngày hàng hóa về đến cửa khẩu để xử lý vi phạm đối với Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Nam Hoa (địa chỉ: 50 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

1. Về cách tính thời hạn xuất trình giấy phép nhập khẩu hàng hóa trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hàng về đến cửa khẩu:

Vấn đề này Tổng cục đã có văn bản số 7100/TCHQ-PC ngày 23/11/2009 hướng dẫn Cục Hải quan Hải Phòng (gửi kèm công văn nêu trên để Cục Hải quan Hà Nội tham khảo);

2. Về xác định ngày hàng về đến cửa khẩu: Đối với trường hợp của Công ty Nam Hoa, đề nghị Cục Hải quan TP. Hà Nội căn cứ vào quy định tại Điều 10 Thông tư 79/2009/TT-BTC và đối chiếu với hồ sơ phương tiện vận tải nhập cảnh đã làm thủ tục hải quan để xác định ngày hàng hóa về đến cửa khẩu.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hà Nội biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT (1), PC (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1311/TCHQ-PC vướng mắc xử lý vi phạm của Công ty Nam Hoa nêu tại điểm 2 Công văn 249 do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.048
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.194.198