Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1197/TCHQ-KTTT về việc miễn truy thu thuế nhập khẩu các lô hàng giấy in hoa dùng để in hoa lên vải do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1197/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 31/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 1197/TCHQ-KTTT
V/v: xử lý thuế nhập khẩu đối với mặt hàng giấy in hoa

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn
- Công ty XNK Lạng Sơn
(Số 2 đường Phai Vệ, phường Đông Kinh, TP. Lạng Sơn)

 

Trả lời các công văn số 169/CV-XNK ngày 09/8/2004 và số 194/XNK ngày 16/9/2004 của Công ty XNK Lạng Sơn về việc đề nghị miễn truy thu thuế nhập khẩu các lô hàng giấy in hoa dùng để in hoa lên vải. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm I Mục II Phần E Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính thì trường hợp đối tượng nộp thuế nhầm lẫn trong kê khai hàng hóa xuất nhập khẩu (bao gồm cả khai sai mã số của Biểu thuế) thì phải truy thu tiền thuế trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kiểm tra phát hiện.

Mặt khác, ngày 27/8/2003 Tổng cục Hải quan có công văn số 4221/TCHQ-KTTT hướng dẫn: “Theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC ngày 25/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, các văn bản hướng dẫn phân loại hàng hóa, áp mã số và thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu do Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan ban hành trước ngày 01/9/2003 chỉ được sử dụng làm căn cứ áp mã số và thuế suất thuế nhập khẩu đối với các lô hàng nhập khẩu có tờ khai hải quan đăng ký trước ngày 01/9/2003”.

Đối chiếu với các quy định nói trên, việc Cục Hải quan Lạng Sơn truy thu thuế các lô hàng giấy in hoa có tờ khai hàng nhập khẩu đăng ký từ ngày 03/9/2003 trở về sau, đến ngày cơ quan hải quan lập biên bản về việc khai sai mã số thuế (ngày 30/6/2004) chưa quá 01 năm, do nhầm lẫn trong kê khai là đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Lạng Sơn, Công ty XNK Lạng Sơn biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lãnh đạo Tổng cục (để (b/c)
- Lưu VP, KTTT (5)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1197/TCHQ-KTTT về việc miễn truy thu thuế nhập khẩu các lô hàng giấy in hoa dùng để in hoa lên vải do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.972
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.128.196