Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1157/GSQL-TH năm 2016 hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu vào nội địa từ kho ngoại quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 1157/GSQL-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 25/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V
HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1157/GSQL-TH
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu vào nội địa từ kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 1661/HQBD-GSQL ngày 5/8/2016 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu vào nội địa từ kho ngoại quan, Cục Giám sát quản lý có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 91 Thông tư 38/2015/TT-BTC:

“c) Các loại hàng hóa sau đây không được nhập khu vào nội địa từ kho ngoại quan:

c.1) Hàng hóa theo quy định phải làm thủ tục nhập khu tại cửa khẩu;

c.2) Hàng hóa thuộc Danh Mục hàng hóa nhập khẩu không được chuyển cửa khẩu theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, trừ hàng hóa là nguyên liu, vt tư, máy móc, thiết b nhp khu đ phc v sản xuất, gia công và hàng hóa đưc sản xuất, gia công tại Việt Nam.”

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương căn cứ quy định nêu trên để hướng dẫn, làm thủ tục cho doanh nghiệp nhập khẩu vào nội địa đối với hàng hóa được sản xuất, gia công tại Việt Nam gửi kho ngoại quan. Thủ tục hải quan, chính sách thuế thực hiện theo quy định hiện hành.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT
, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1157/GSQL-TH năm 2016 hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu vào nội địa từ kho ngoại quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


606
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122