Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 11553/BTC-TCHQ hướng dẫn xử lý cho trường hợp hàng nhập khẩu chưa có giá chính thức tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 11553/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 29/08/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11553/BTC-TCHQ
V/v hướng dẫn xử lý cho các trường hợp hàng NK chưa có giá chính thức tại thời điểm đăng ký tờ khai HQ

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2011

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Bộ Tài chính nhận được phản ánh của một số doanh nghiệp về việc vướng mắc trong việc khai báo trị giá tính thuế, phạt chậm nộp đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu theo hợp đồng mua bán chưa có giá chính thức tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan. Bộ Tài chính xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ cụ thể như sau:

Điều 16 Nghị định 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ quy định đối với trường hợp trì hoãn xác định trị giá tính thuế thì người nhập khẩu có quyền nộp một khoản bảo đảm dưới hình thức bảo lãnh, đặt tiền ký quỹ hoặc những phương thức thích hợp khác, ở mức đủ để bảo đảm cho việc nộp toàn bộ số thuế của hàng hóa đó. Tuy nhiên theo quy định tại khoản 5 Điều 42 Luật quản lý thuế, chỉ cho phép thời hạn bảo lãnh không quá thời hạn nộp thuế quy định tại Luật. Trong khi đó tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan người nhập khẩu chưa có giá chính thức tại Hợp đồng mua bán để khai báo hải quan.

Các trường hợp phát sinh vướng mắc nêu trên chủ yếu là các hàng hóa mang tính chất đặc thù như xăng dầu, điện… Đối với các trường hợp này, do tính đặc thù của hàng hóa nên quá 30 ngày doanh nghiệp mới có giá chính thức để kê khai. Khi đó, doanh nghiệp phải nộp phạt chậm nộp 0,05%/ngày nếu giá chính thức lớn hơn giá tạm tính.

Ví dụ: Theo công thức giá dầu của một số loại dầu thì giá được tính trên cơ sở giá trung bình của tháng kế tiếp, do vậy tại thời điểm khai báo hải quan, doanh nghiệp chưa có giá chính thức để kê khai. Tháng 9 năm 2010 khi nhập khẩu 2 lô dầu Kikeh và Miri cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Tổng công ty dầu Việt Nam đã bị phạt chậm nộp 0,05% mỗi ngày cho phần chênh lệch thuế do giá chính thức lớn hơn giá tạm tính.

Trước đây, đối với hàng hóa xuất khẩu chưa có giá chính thức tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan do hợp đồng mua bán hàng hóa thỏa thuận thời điểm chốt giá sau khi hàng hóa đã xuất khẩu, cũng gặp vướng mắc tương tự. Để tháo gỡ các vướng mắc này, Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ để bổ sung vào điểm 2 Điều 7 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định “trường hợp hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng mua bán chưa có giá chính thức tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan hoặc không có hợp đồng mua bán thì giá tính thuế thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính”. Căn cứ quy định này, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn cụ thể tại Điều 11 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010.

Vì vậy, để phù hợp với thực tế nhập khẩu, tháo gỡ các vướng mắc phát sinh, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ: Giao Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá tính thuế của các mặt hàng nhập khẩu theo Hợp đồng mua bán chưa có giá chính thức tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan (tương tự như quy định về giá tính thuế đối với hàng xuất khẩu tại điểm 2 Điều 7 Nghị định 87/2010/NĐ-CP).

Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- BTC (Vụ CST; Vụ PC);
- Lưu: VT, TCHQ

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11553/BTC-TCHQ hướng dẫn xử lý cho trường hợp hàng nhập khẩu chưa có giá chính thức tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.408

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123