Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1073/TCHQ-GSQL chấn chỉnh công tác quản lý hoạt động kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1073/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 06/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1073/TCHQ-GSQL
V/v chấn chỉnh công tác quản lý hoạt động kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được công văn của Hải quan địa phương và doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn xử lý đối với các lô hàng tồn đọng, quá thời hạn gửi kho ngoại quan (kể cả thời gian gia hạn) theo quy định tại Điều 48 Luật Hải quan năm 2005. Qua xem xét giải quyết, Tổng cục Hải quan thấy:

Các lô hàng gửi kho ngoại quan theo báo cáo đều đã quá thời hạn lưu kho vào thời gian gia hạn gửi kho ngoại quan, thuộc trường hợp phải xử phạt vi phạm hành chính về hải quan đối với hành vi "Không đưa hàng hóa ra khỏi kho ngoại quan khi hợp đồng thuê kho đã hết hạn" theo quy định tại điểm 1.b khoản 11 Điều 1 Nghị định số 18/2009/NĐ-CP ngày 18/02/2009 của Chính phủ và tổ chức bán đấu giá sung công quỹ theo hướng dẫn tại Thông tư 195/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, đến thời điểm nhận được các công văn đề nghị nêu trên, nhiều lô hàng đã quá thời hạn gửi kho ngoại quan từ 04 tháng đến gần 11 tháng, Cục Hải quan địa phương mới báo cáo Tổng cục, có trường hợp vẫn chưa báo cáo kiến nghị xử lý. Qua đó, cho thấy công tác quản lý hàng hóa trong kho ngoại quan của một số Cục Hải quan địa phương chưa được chú trọng đúng mức, dẫn đến tình trạng hàng hóa tồn đọng, quá thời hạn gửi kho ngoại quan trong một thời gian dài, nhưng chưa được xử lý kịp thời và đúng quy định.

Do vậy, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kho ngoại quan trên địa bàn quản lý; đối với những lô hàng quá thời hạn gửi kho ngoại quan thì tiến hành thanh lý theo quy định tại khoản 4 Điều 24 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư 195/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính, không để tình trạng hàng hóa quá thời hạn gửi kho ngoại quan theo quy định tại báo cáo Tổng cục đề nghị hướng dẫn xử lý.

Trường hợp có vướng mắc phát sinh thì báo cáo Tổng cục Hải quan để hướng dẫn giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1073/TCHQ-GSQL chấn chỉnh công tác quản lý hoạt động kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.347

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.125.29