Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 74/BXD-XL về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 74/BXD-XL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Ngọc Thiện
Ngày ban hành: 05/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 74/BXD-XL
V/v: Chứng chỉ HNHĐXD

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi: Sở xây dựng tỉnh Lạng Sơn

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 41/SXD-VP ngày 15/02/2008 của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn xin ý kiến về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại điểm b khoản 2 văn bản số 2646/BXD-XL ngày 23/12/2005 của Bộ Xây dựng thì chỉ các cá nhân có trình độ đại học thuộc các chuyên ngành khảo sát xây dựng ( khảo sát địa hình, khảo sát địa chất, khảo sát địa chất thuỷ văn) thì mới được xem xét để cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động khảo sát xây dựng. Như vậy, trường hợp cá nhân có trình độ đại học chuyên ngành xây dựng (giao thông, thuỷ lợi, năng lượng v.v…) không đủ điều kiện được xem xét cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động khảo sát xây dựng.

2. Theo điểm b khoản 1 Điều 11 của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ quy định chủ đầu tư phải thực hiện giám sát công tác khảo sát xây dựng. Song, theo Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ không quy định người giám sát công tác khảo sát phải có chứng chỉ hành nghề giám sát. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng sẽ xem xét để điều chỉnh bổ sung. Tuy nhiên, theo khoản 2 Điều 48 của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP thì cá nhân tham gia hoạt động xây dựng phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận do các cơ sở đào tạo hợp pháp cấp. Do đó, người giám sát công tác khảo sát phải có bằng tốt nghiệp chuyên ngành về khảo sát phù hợp với công tác khảo sát đảm nhận.

3. Việc thiết kế công trình xây dựng phải tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn. Mỗi loại công trình đều có yêu cầu về PCCC trong tiêu chuẩn thiết kế. Do đó, những người tốt nghiệp chuyên ngành kiến trúc công trình hoặc chuyên ngành thiết kế xây dựng được thực hiện công tác thiết kế công trình trong đó có hệ thống PCCC. Đối với những người làm chủ nhiệm, chủ trì thiết kế phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Những người có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị công trình hoặc thiết bị công nghệ PCCC thì được thực hiện giám sát lắp đặt hệ thống PCCC trong công trình xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn nghiên cứu thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP,XL, (NTH-04)

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ XÂY LẮP
Trần Ngọc Thiện

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 74/BXD-XL về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.347
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.119.116