Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 35/BXD-KTTC về việc xác định giá vật liệu xây dựng để lập dự toán công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 35/BXD-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Vũ Thị Hoà
Ngày ban hành: 18/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 35/BXD-KTTC
V/v: Xác định giá vật liệu xây dựng để lập dự toán công trình xây dựng.

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi: Ban quản lý dự án Mỹ Thuận

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 534/PMUMT-KTKT ngày 27/02/2008 của Ban quản lý dự án Mỹ Thuận về việc xác định giá vật liệu xây dựng để lập dự toán công trình xây dựng theo qui định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo qui định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì giá vật liệu xây dựng để lập đơn giá xây dựng công trình được xác định phù hợp với tiêu chuẩn, chủng loại và chất lượng vật liệu sử dụng cho công trình; Giá vật liệu xây dựng phải hợp lý và phù hợp với mặt bằng giá thị trường nơi xây dựng công trình. Vì vậy khi xác định giá vật liệu xây dựng chủ đầu tư căn cứ giá thị trường do tổ chức có chức năng cung cấp, báo giá của nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp hoặc giá đã được áp dụng cho công trình khác có tiêu chuẩn và chất lượng tương tự để xác định giá vật liệu xây dựng. Giá vật liệu đến chân công trình được tính theo phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình. Căn cứ vào điều kiện cụ thể, chủ đầu tư xác định giá vật liệu xây dựng theo một trong các cách nêu trên, đảm bảo tính hợp lý và phù hợp với mặt bằng giá thị trường nơi xây dựng công trình.

Ban quản lý dự án Mỹ Thuận căn cứ ý kiến trên để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, KTTC, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH
Vũ Thị Hòa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 35/BXD-KTTC về việc xác định giá vật liệu xây dựng để lập dự toán công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.725
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202