Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9760/BGDĐT-CTHSSV về việc tổng kết triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 9760/BGDĐT-CTHSSV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phạm Vũ Luận
Ngày ban hành: 05/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 9760/BGDĐT-CTHSSV
V/v: Tổng kết triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2009

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi:

 - Các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
- Các Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong ngành giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Quý Sở/Trường báo cáo tình hình triển khai thực hiện cuộc vận động tại đơn vị trong năm 2009, trên cơ sở đó Bộ sẽ tổng hợp và báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Nội dung báo cáo triển khai thực hiện cuộc vận động năm 2009 đi sâu vào các nội dung dưới đây :

1. Các hoạt động đã triển khai để đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu; gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

2. Kết quả tổ chức gặp mặt, giao lưu, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

3. Triển khai trong giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh, sinh viên về các nội dung và chủ đề cuộc vận động năm 2009.

4. Kinh nghiệm lồng ghép nội dung cuộc vận động với các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Những kết quả đạt được cũng như thuận lợi, khó khăn và phương hướng triển khai trong năm 2010 và các năm tiếp theo.

5. Đề xuất, kiến nghị với Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động, với Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Báo cáo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 25/11/2009 (qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên), Bộ Giáo dục và Đào tạo - 49 Đại Cồ Việt - Hà Nội. ĐT: 04. 38694984; Fax: 04. 38681598; Gửi 01 bản qua e-mail: vuhssv@moet.gov.vn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Ban Chỉ đạo TW C.V.động (để b/c)
- Ban Tuyên giáo TW ý
(để b/c)
- PTTg. BT. Nguyễn Thiện Nhân (để b/c)
- Các đơn vị thuộc Bộ
- Lưu VP, Vụ CT HSSV

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Vũ Luận

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9760/BGDĐT-CTHSSV về việc tổng kết triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.158

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.238.77