Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 947CV/NG-LPQT về việc thông báo ngày Việt Nam trở thành thành viên Hiệp hội hồ tiêu quốc tế do Bộ Ngoại giao ban hành

Số hiệu: 947CV/NG-LPQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Ngoại giao Người ký: Vũ Dũng
Ngày ban hành: 13/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NGOẠI GIAO
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 947CV/NG-LPQT
V/v: Thông báo ngày Việt Nam trở thành thành viên Hiệp hội hồ tiêu quốc tế

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Thực hiện Pháp lệnh về ký kết và thực hiện điều ước quốc tế năm 1998 (Điều 28), ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (CV số 1248/VPCP-QHQT ngày 18/3/04 và CV số 6256/VPCP-QHQT ngày 17/11/04) và theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (CV số 1032 CV/BNN-HTQT ngày 10/5/04 và CV số 3232 CV/BNN-KH ngày 31/12/04), ngày 11 tháng 01 năm 2005, Bộ Ngoại giao đã hoàn thành các thủ tục đối ngoại về việc gia nhập Hiệp định thành lập Hiệp hội hồ tiêu quốc tế (làm tại Băng-cốc ngày 16/4/1971).

Ngày 23 tháng 3 năm 2005, Tổng thư ký Liên hợp quốc - cơ quan lưu chiểu của Hiệp định trên, thông báo: theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 và Điều 13 của Hiệp định nêu trên, Việt Nam trở thành thành viên của Hiệp hội hồ tiêu quốc tế kể từ ngày 21 tháng 3 năm 2005.

Bộ Ngoại giao xin trân trọng thông báo.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Quốc hội (để báo cáo);
- Văn phòng Chủ tịch nước (để báo cáo);
- Phòng Công báo - Văn phòng Chính phủ (để đăng Công báo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Hiệp hội hồ tiêu Việt Nam;
- Lưu LPQT, TCQT, HC.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
THỨ TRƯỞNG
Vũ Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 947CV/NG-LPQT về việc thông báo ngày Việt Nam trở thành thành viên Hiệp hội hồ tiêu quốc tế do Bộ Ngoại giao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.959
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.147.215