Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3806/VPCP-KGVX về việc góp ý kiến đề án phòng chống ma túy của tỉnh Sơn La do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3806/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 09/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3806/VPCP-KGVX
V/v góp ý kiến đề án phòng chống ma túy của tỉnh Sơn La

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an, Tư pháp;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt đề án phòng, chống ma túy của tỉnh Sơn La (công văn số 895/UBND-VX ngày 16 tháng 4 năm 2008), Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La nghiên cứu, tiếp thu ý kiến góp ý của Bộ Y tế (công văn số 3516/BYT-TTrB ngày 20 tháng 5 năm 2008), Bộ Quốc phòng (công vănn số 2388/BQP-PC ngày 15 tháng 5 năm 2008), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3475/BKH-LĐVX ngày 14 tháng 5 năm 2008), Bộ Tài chính (công văn 5712/BTC-NSNN, ngày 16 tháng 5 năm 2008), Bộ Giáo dục và Đào tạo (công văn số 4316/BGDĐT-CTHSSV ngày 19 tháng 5 năm 2008) để hoàn chỉnh đề án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Yêu cầu các Bộ: Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội và Tư pháp khẩn trương nghiên cứu đề án phòng, chống ma túy của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, có ý kiến bằng văn bản gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 6 tháng 6 năm 2008; đồng gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La để hoàn chỉnh đề án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La biết, thực hiện./.

 


Nơi nhân:
- Như trên;
- TTg, PTTg Trương Vĩnh Trọng;
- Các thành viên UBQG p/c AIDS và p/c tệ nạn ma túy, mại dâm;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, các vụ: NC, TH, PL, TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3), Hh 42

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3806/VPCP-KGVX về việc góp ý kiến đề án phòng chống ma túy của tỉnh Sơn La do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.696
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77