Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1655/UBND-NC tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đợt 2 năm 2013 do tỉnh Thái Bình ban hành

Số hiệu: 1655/UBND-NC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Phạm Văn Sinh
Ngày ban hành: 05/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1655/UBND-NC
V/v tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đợt 2 năm 2013

Thái Bình, ngày 05 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện: Hưng Hà, Quỳnh Phụ, Thái Thụy và thành phố Thái Bình.

 

Thực hiện Quyết định số 1616/QĐ-TTg ngày 29/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, trực tiếp là Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, sự phối kết hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, toàn tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đợt 1 năm 2013. Tuy nhiên công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đợt 1 vẫn còn những yếu kém, tồn tại: Tỷ lệ thanh niên sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe đạt thấp (64,8%), chất lượng chưa đảm bảo, sau lễ giao quân còn để loại trả 46 trường hợp do yếu sức khỏe, việc bù đổi sau giao quân còn chậm, công tác phối hợp với các đơn vị nhận quân để tổ chức đón nhận công dân loại trả về địa phương do không đủ sức khỏe làm chưa tốt; đặc biệt vẫn còn 11 xã, thị trấn không hoàn thành chỉ tiêu giao quân. Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại trên là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ tuyển quân của cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể ở một số địa phương còn xem nhẹ, chưa được quan tâm đúng mức; công tác tuyên truyền giáo dục chưa thường xuyên, sâu rộng; chưa thực hiện tốt quy trình các bước tuyển, giao quân; việc đăng ký, xét duyệt phân loại và quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ của nhiều cơ sở còn yếu kém; ngành y tế và một số địa phương chưa coi trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ y tế nên việc phân loại sức khỏe chưa đảm bảo, mới chỉ chú ý đến số lượng mà chưa coi trọng chất lượng. Để khắc phục những tồn tại, yếu kém trên, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, chủ động làm tốt mọi công tác chuẩn bị, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân đợt 2 năm 2013 với phương châm: "Giao đủ quân, chất lượng cao, an toàn, đúng luật, không có loại trả". Kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, trách nhiệm của từng thành viên đã được phân công, sâu sát đến từng cơ sở, từng nhiệm vụ, chú trọng những cơ sở khó khăn để kiểm tra, chỉ thị kịp thời giúp địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ;

2. Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật cấp tỉnh, phối hợp với Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Ủy ban nhân dân các huyện: Hưng Hà, Quỳnh Phụ, Thái Thụy và thành phố Thái Bình tiếp tục tuyên truyền, giáo dục thường xuyên, liên tục Luật Nghĩa vụ quân sự, chú ý Thông tư liên tịch số 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 22/01/2013 của liên Bộ Quốc phòng - Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 13/9/2011 của Bộ Quốc phòng - Bộ Giáo dục và Đào tạo trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông trực tiếp để nhân dân biết, thực hiện;

3. Cơ quan quân sự các cấp làm trung tâm hiệp đồng, cùng các ban, ngành, đoàn thể tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Đặc biệt có những giải pháp cụ thể để chủ động với số công dân đi làm ăn xa cố tình không về thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và số công dân thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp để không bị bất ngờ, chủ động về quân số nhập ngũ;

4. Ủy ban nhân dân các huyện: Hưng Hà, Quỳnh Phụ, Thái Thụy và thành phố Thái Bình tổ chức tập huấn, hướng dẫn thống nhất chặt chẽ quy trình nội dung các bước tuyển, giao quân theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng cho cán bộ thuộc các ban, ngành, đoàn thể thực hiện công tác tuyển quân ở cấp huyện và cấp xã; phân công cán bộ phụ trách cùng với Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã, phường, thị trấn trực tiếp xét duyệt, tuyển chọn và chịu trách nhiệm về chất lượng của từng công dân nhập ngũ cho đến khi giao, nhận quân. Thời gian xét duyệt tuyển chọn, phát lệnh gọi công dân nhập ngũ trước ngày 20/8/2013; toàn tỉnh thống nhất giao quân vào ngày 06/9/2013 (từ ngày 02/8/2013 âm lịch);

5. Ngành Công an phối hợp với các cơ quan có liên quan tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt việc xét duyệt tiêu chuẩn chính trị, đạo đức đối với những công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ theo đúng quy định, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp chống, trốn và cản trở việc thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự.

Nhận Công văn này, yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCTUBND tỉnh;
- Huyện ủy, TTHĐND huyện Hưng Hà, Quỳnh Phụ, Thái Thụy, Thành phố;
- Lưu: VT, CN, TH.

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Sinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1655/UBND-NC tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đợt 2 năm 2013 do tỉnh Thái Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.520
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108