Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1796/TCHQ-TXNK năm 2015 về đẩy mạnh thu ngân sách nhàn ước qua các Ngân hàng phối hợp thu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1796/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 05/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1796/TCHQ-TXNK
V/v đẩy mạnh thu NSNN qua các Ngân hàng phối hợp thu

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Các Ngân hàng thương mại đã ký kết thỏa thuận thu ngân sách nhà nước với Tổng cục Hải quan (Danh sách kèm theo).

 

Nhằm góp phần tăng cường cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian thông quan hàng hóa, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, hiện đại hóa thu nộp NSNN, bảo đảm tính thống nhất của thông tin, chứng từ nộp tiền, Bộ Tài chính đã có Thông tư 126/2014/TT-BTC ngày 28/8/2014 quy định một số thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Mặc dù các quy định của Thông tư 126/2014/TT-BTC có nhiều ưu việt, đảm bảo lợi ích cho cả người nộp thuế, cơ quan Hải quan, Ngân hàng thương mại,... Nhưng trên thực tế việc thu nộp thuế qua Cổng thanh toán điện tử của cơ quan Hải quan chưa đạt như mục tiêu đặt ra, nhiều doanh nghiệp chưa nắm được các ngân hàng thương mại đã phối hợp thu với Tổng cục Hải quan, hoặc chưa hiểu đầy đủ lợi ích của việc nộp thuế qua các ngân hàng thương mại đã phối hợp thu với Tổng cục Hải quan.

Để khắc phục tình trạng trên, phấn đấu tăng tỷ trọng nộp thuế qua Cổng thanh toán điện tử của cơ quan Hải quan, Tổng cục Hải quan đề nghị các ngân hàng thương mại đã phối hợp thu với Tổng cục Hải quan, các Cục Hải quan tỉnh, thành phố niêm yết công khai danh sách các ngân hàng thương mại đã phối hợp thu với Tổng cục Hải quan, lợi ích của việc nộp thuế qua các ngân hàng thương mại đã phối hợp thu với Tổng cục Hải quan tại trụ sở các ngân hàng thương mại, các điểm giao dịch của ngân hàng thương mại, trụ sở cơ quan Hải quan và địa điểm làm thủ tục hải quan tuyên truyền trên Website của đơn vị (Danh sách các ngân hàng đã ký thỏa thuận phối hợp thu với cơ quan Hải quan và lợi ích việc nộp thuế bằng phương thức điện tử theo nội dung đính kèm).

Tổng cục Hải quan có ý kiến để các đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT&TKHQ (để t/hiện);
- Lưu: VT, TXNK(03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

LỢI ÍCH VIỆC NỘP THUẾ BẰNG PHƯƠNG THỨC ĐIỆN TỬ
QUA NGÂN HÀNG ĐÃ PHỐI HỢP THU VỚI TỔNG CỤC HẢI QUAN

Để tăng cường cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian thông quan, thời gian nộp thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, hiện đại hóa thu nộp NSNN, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 126/2014/TT-BTC ngày 28/8/2014. Theo đó, tính đến 01/3/2015, Tổng cục Hải quan đã ký Thỏa thuận phối hợp thu ngân sách nhà nước với 17 ngân hàng thương mại (danh sách kèm theo).

Việc nộp thuế qua các ngân hàng đã phối hợp thu với cơ quan Hải quan đem lại nhiều lợi ích cho người nộp thuế, như:

(i) Quy trình thủ tục đơn giản, thuận tiện, cụ thể:

Người nộp thuế chỉ phải lập một liên Bảng kê nộp thuế, thông tin kê khai tối thiểu.

Trường hợp Bảng kê nộp thuế hợp lệ, Ngân hàng trích nợ Tài khoản Người nộp thuế và chuyển tiền vào Tài khoản Kho bạc Nhà nước đồng thời truyền dữ liệu (online) qua Cổng thanh toán điện tử hải quan. Ngay khi nhận được dữ liệu (online) từ ngân hàng, hệ thống của cơ quan hải quan sẽ hạch toán trừ nợ, thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp.

(ii) Giảm thời gian làm thủ tục hải quan, thông quan hàng hóa, từ đó giảm các chi phí phát sinh cho doanh nghiệp;

(iii) Được Cơ quan Hải quan thanh khoản nợ, thông quan hàng hóa và xét ân hạn thuế ngay sau khi cơ quan Hải quan nhận được thông tin nộp thuế từ ngân hàng thương mại.

(iv) Người nộp thuế được lựa chọn dịch vụ thanh toán thu NSNN hiện đại, đa dạng do các ngân hàng thương mại cung cấp như: ATM, Internetbanking, Mobilebanking.

(v) Các vướng mắc trong việc thu nộp ngân sách được ngân hàng thương mại phối hợp thu, cơ quan hải quan giải quyết nhanh chóng, kịp thời.

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

 

DANH SÁCH

CÁC NGÂN HÀNG PHỐI HỢP THU VỚI TỔNG CỤC HẢI QUAN

STT

Tên Ngân hàng thương mại

1

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

2

Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam (VietinBank)

3

Ngân hàng TMCP Quân đội (Mbbank)

4

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

5

Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB)

6

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)

7

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)

8

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)

9

Ngân hàng TMCP Hàng hải (Maritimebank)

10

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (Vpbank)

11

Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank)

12

Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu long (MHB)

13

Ngân hàng TMCP Phương đông (OCB)

14

Ngân hàng TNHH một thành viên ANZ (Việt Nam)

15

Ngân hàng TMCP An bình (ABbank)

16

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank)

17

Ngân hàng TMCP Xăng dầu (PGbank)

Ghi chú: Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục bổ sung tên các ngân hàng thương mại đang làm thủ tục ký thỏa thuận phối hợp thu với Tổng cục Hải quan trên Website của Tổng cục Hải quan.

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1796/TCHQ-TXNK năm 2015 về đẩy mạnh thu ngân sách nhàn ước qua các Ngân hàng phối hợp thu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.137
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.42.154