Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1728/TCT-PCCS của Tổng Cục thuế về việc xác định khoản trả lãi tiền vay được tính vào chi phí hợp lý

Số hiệu: 1728/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 16/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1728/TCT-PCCS
V/v: Trả lãi tiền vay được tính vào chi phí hợp lý

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương  

Tổng cục Thuế đã có công văn của một số Cục thuế và doanh nghiệp hỏi về việc xác định Khoản trả lãi tiền vay được tính vào chi phí hợp lý. Về vấn đề này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 7 Mục III phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN có quy định: Các Khoản chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế: “Chi trả lãi tiền vay vốn sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của ngân hàng, các tổ chức tín dụng, các tổ chức kinh tế theo lãi suất thực tế căn cứ vào hợp đồng vay, nhưng tối đa không quá 1,2 lần mức lãi suất cho vay cùng thời Điểm của ngân hàng thương mại có quan hệ giao dịch với cơ sở kinh doanh.

Các Khoản chi phí phải trả lãi tiền vay để góp vốn pháp định, vốn Điều lệ, cơ sở kinh doanh không được tính vào chi phí hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên thì:

- Cơ sở kinh doanh vay vốn của ngân hàng, các tổ chức tín dụng, các tổ chức kinh tế để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh không nhằm Mục đích bổ sung vốn thì Khoản chi phí trả lãi tiền vay được tính vào chi phí hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế.

- Cơ sở kinh doanh vay vốn của các sáng lập viên hay cổ đông của công ty trong khi các cổ đông, các sáng lập viên chưa góp đủ vốn pháp định, vốn Điều lệ thì Khoản chi trả lãi tiền vay tương ứng với phần vốn góp đã đăng ký không được tính vào chi phí hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế. Cơ sở kinh doanh chỉ được tính vào chi phí trả lãi tiền vay phần vốn vay vượt vốn góp đã đăng ký của các sáng lập viên hay cổ đông của công ty.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ CST; Vụ PC; Cục TCDN
- Các Ban Tổng cục thuế
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

MINISTRY OF FINANCE
GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 1728/TCT-PCCS
Re: Accounting loan interest payments as reasonable expenses

Hanoi, May 16, 2006

 

To: Provincial/municipal Tax Departments

The General Department of Taxation has received official letters of a number of tax departments and enterprises inquiring about inclusion of loan interest payments in reasonable expenses. The General Department of Taxation hereby gives the following opinions:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1728/TCT-PCCS ngày 16/05/2006 của Tổng Cục thuế về việc xác định khoản trả lãi tiền vay được tính vào chi phí hợp lý

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.187

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.235.216
server251