Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 947/GSQL-TH năm 2013 hướng dẫn thủ tục đưa hàng hóa vào gửi kho ngoại quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 947/GSQL-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 26/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 947/GSQL-TH
V/v hướng dẫn thủ tục đưa hàng hóa vào gửi kho ngoại quan.

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

Chi nhánh Công ty Luật TNHH Baker & Mckenzie tại Hà Nội.
(Đ/c: P 1001, Tầng 10, Indochina Plalza, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội)

 

Trả lời công văn ngày 16/9/2013 của Chi nhánh Công ty Luật TNHH Baker & Mckenzie tại Hà Nội đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đối với việc gửi hàng xuất khẩu vào kho ngoại quan, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hàng hóa xuất khẩu gửi kho ngoại quan là hàng hóa đã hoàn thành thủ tục xuất khẩu, do đó trường hợp Công ty sản xuất của Việt Nam (Công ty A) xuất khẩu bán cho Công ty nước ngoài (Công ty B) đồng thời Công ty B ký hợp đồng bán hàng cho Công ty nước ngoài khác (Công ty C) và chỉ định cho Công ty A giao hàng tại kho ngoại quan cho Công ty C thì trên các chứng từ xuất khẩu (như hợp đồng, hóa đơn thương mại, phiếu đóng gói) phải thể hiện người nhận hàng hóa là Công ty C, việc giao hàng được thực hiện tại kho ngoại quan, do vậy Công ty C phải ký hợp đồng thuê kho ngoại quan và đăng ký với cơ quan hải quan trước khi đưa hàng gửi vào kho ngoại quan theo quy định tại Điều 26 Nghị định 154/2005/NĐ-CP. Khi làm thủ tục nhập xuất kho ngoại quan phải xuất trình hợp đồng mua bán giữa Công ty B và Công ty C để xác định Công ty C là chủ hàng.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 947/GSQL-TH năm 2013 hướng dẫn thủ tục đưa hàng hóa vào gửi kho ngoại quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.359
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41