Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7483/VPCP-KTTH về việc thí điểm bình ổn giá dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7483/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 26/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7483/VPCP-KTTH
V/v thí điểm bình ổn giá dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 16787/BTC-QLG ngày 07 tháng 12 năm 2007) về việc đánh giá kết quả thực hiện thí điểm bình ổn giá dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa kéo dài thời gian thực hiện thí điểm biện pháp bình ổn giá dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh cho đến khi Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa thực hiện cụ thể.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Phó TTg Nguyễn Thiện Nhân;
- VPCP: BTCN,
PCN Nguyễn Quốc Huy,
Người phát ngôn của TTgCP, Website Chính phủ,
các Vụ: TH, ĐP,
- Lưu: VT, KTTH (3). 18

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7483/VPCP-KTTH về việc thí điểm bình ổn giá dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.043
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202