Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7181/BCT-XNK năm 2013 thực hiện Nghị định 94/2012/NĐ-CP và dán tem rượu nhập khẩu bán hàng miễn thuế do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 7181/BCT-XNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 13/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7181/BCT-XNK
V/v thực hiện Nghị định 94/2012/NĐ-CP và dán tem rượu NK bán hàng miễn thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Tiếp theo công văn số 5094/BCT-XNK ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Bộ Công Thương trả lời quý Tổng cục về công văn số 1027/TCHQ-GSQL ngày 27 tháng 02 năm 2013 và công văn số 2537/TCHQ-GSQL ngày 13 tháng 5 năm 2013 về một số vướng mắc khi thực hiện Nghị định số 94/2012/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất kinh doanh rượu, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

I. Về Giấy chỉ định, giấy ủy quyền của chính hãng sản xuất kinh doanh (Giấy chỉ định, giấy ủy quyền) tại khoản 7 Điều 20 Nghị định số 94/2012/NĐ-CP về sản xuất kinh doanh rượu:

1. Giấy chỉ định, giấy ủy quyền được thể hiện là một trong các loại giấy tờ sau:

a. Hợp đồng đại lý ký giữa thương nhân Việt Nam với thương nhân nước ngoài sở hữu hợp pháp nhãn hiệu rượu đó.

b. Hợp đồng phân phối ký giữa thương nhân Việt Nam với thương nhân nước ngoài sở hữu hợp pháp nhãn hiệu rượu đó.

c. Giấy ủy quyền, giấy chỉ định do thương nhân nước ngoài sở hữu hợp pháp nhãn hiệu rượu đó, cấp cho thương nhân Việt Nam.

Giấy chỉ định, giấy ủy quyền áp dụng cả trong trường hợp Công ty con nhập khẩu rượu từ Tập đoàn, Công ty mẹ hoặc Công ty nhập khẩu từ Công ty thành viên khác cùng Tập đoàn,

2. Trường hợp thương nhân nhập khẩu không có giấy tờ nêu tại điểm 1 nêu trên do thương nhân nước ngoài sở hữu hợp pháp nhãn hiệu rượu không ủy quyền, ký hợp đồng đại lý phân phối tại Việt Nam thì thương nhân nhập khẩu phải nộp các chứng từ sau:

a. Giấy xác nhận từ thương nhân nước ngoài sở hữu hợp pháp nhãn hiệu rượu xác nhận không trực tiếp ủy quyền, ký hợp đồng đại lý phân phối, bao gồm:

- Giấy tờ nêu rõ thương nhân nước ngoài sở hữu hợp pháp nhãn hiệu rượu không trực tiếp ủy quyền, ký hợp đồng đại lý, phân phối Việt Nam.

- Hợp đồng hoặc các giấy tờ chứng minh thương nhân nước ngoài sở hữu hợp pháp nhãn hiệu rượu ủy quyền hoặc chỉ định cho nhà phân phối sản phẩm của mình tại khu vực, trong đó có Việt Nam.

b. Hợp đồng đại lý hoặc hợp đồng phân phối hoặc giấy chỉ định được ký kết hoặc được cấp bởi thương nhân nước ngoài có quyền phân phối sản phẩm đó tại khu vực, trong đó có Việt Nam.

II.  Về dán tem rượu bán hàng miễn thuế

Rượu nhập khẩu vào khu phi thuế quan để bán hàng miễn thuế theo quy định cho khách tham quan du lịch phải được dán tem miễn thuế theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Công Thương và đề nghị quý Tổng cục hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Các Vụ: PC, CNN;
- Lưu: VT, XNK, huongnth.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7181/BCT-XNK năm 2013 thực hiện Nghị định 94/2012/NĐ-CP và dán tem rượu nhập khẩu bán hàng miễn thuế do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.270

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.55.175