Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6007/CT-TTHT năm 2019 bổ sung ngành nghề kinh doanh dịch vụ thủ tục về thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 6007/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 01/02/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6007/CT-TTHT
V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh dịch vụ thủ tục về thuế

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn thuế Việt Nam
Địa chỉ: Kicoworking, tầng 4, tháp 2 Times Tower, s 35 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam
MST: 0108560712

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được hồ sơ đề nghị xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế của Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn thuế Việt Nam. Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 4 Điều 20 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội quy định điều kiện hành nghề của tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế:

a) Có ngành, nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

b) Có ít nhất hai nhân viên được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế

- Căn cứ Mục 8 Công văn số 2465/TCT-TTHT ngày 06/6/2017 của Tổng cục Thuế giới thiệu nội dung mới Thông tư số 51 về hưng dẫn hành nghề làm thủ tục về thuế:

“..Về điều kiện hành nghề đại lý thuế vẫn được thực hiện theo quy định tại Điều 20 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006).

- Căn cứ Mu số 01A ban hành kèm theo Thông tư số 51/2017/TT-BTC ngày 19/5/2017 của Bộ Tài chính về việc xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thủ tục về thuế. Tại phần ghi chú có hướng dẫn:

“(1) Ghi chú: Ngành nghề kinh doanh dịch vụ thủ tục về thuế của Doanh nghiệp được thể hiện trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia (http://dangkykinhdoanh.gov.vn), không thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp)”.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015 quy định:

+ Tại Điều 33. Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

+ Tại Điều 34. Cung cấp thông tin về nội dung đăng ký doanh nghiệp

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0108560712 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp cho Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn thuế Việt Nam lần đầu ngày 03/01/2019.

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Dịch vụ tư vn thuế Việt Nam không có thông tin về ngành nghề kinh doanh, qua tra cứu tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì Công ty không có danh mục ngành nghề “dịch vụ làm thủ tục về thuế” thì không đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Đề nghị Công ty liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội để thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh “dịch vụ làm thủ tục về thuế” theo đúng quy định của pháp luật.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn thuế Việt Nam được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6007/CT-TTHT năm 2019 bổ sung ngành nghề kinh doanh dịch vụ thủ tục về thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.422

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.81.210