Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4800/TCHQ-TXNK phân loại mặt hàng dầu, mỡ bôi trơn, dầu thủy lực của dự án đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4800/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 13/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4800/TCHQ-TXNK
V/v: phân loại mặt hàng dầu, mỡ bôi trơn, dầu thủy lực của dự án đầu tư.

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 793/HQCB-KTSTQ ngày 28/8/2012 của Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng về việc phân loại mặt hàng dầu, mỡ bôi trơn, dầu thủy lực, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định Điều 97 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính;

Trường hợp Công ty cổ phần thép Thái Trung nhập khẩu mặt hàng dầu bôi trơn, dầu thủy lực, mỡ bôi trơn, thuộc tờ khai số 77/NK/ĐT/P111 ngày 15/3/2011 nêu tại báo cáo của Cục Hải quan Cao Bằng tại công văn số 793/HQCB-KTSTQ, theo quy định tại Điều 97 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính thì không được phân loại theo máy chính và phân loại đúng mã số quy định của mặt hàng này tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi có hiệu lực tại thời điểm nhập khẩu.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng nghiên cứu kỹ Thông tư 194/2010/TT-BTC để thực hiện đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c)
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4800/TCHQ-TXNK phân loại mặt hàng dầu, mỡ bôi trơn, dầu thủy lực của dự án đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.685
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41