Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4657/TCHQ-TXNK năm 2013 vướng mắc về giá đối với mặt hàng thịt, cá đông lạnh nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4657/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 09/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4657/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc về giá đối với mặt hàng thịt, cá đông lạnh NK

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2557/HQHCM-TXNK ngày 29/7/2013 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc đề xuất điều chỉnh giảm mức giá kiểm tra đối với một số mức giá kiểm tra mặt hàng thịt cá, đông lạnh tại Danh mục rủi ro hàng nhập khẩu cấp Tổng cục ban hành theo công văn số 3286/TCHQ-TXNK ngày 14/6/2013, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc điều chỉnh mức giá kiểm tra các mặt hàng: Thịt thăn trâu đông lạnh không xương, xuất xứ Ấn Độ; Cá hồi nguyên con ướp lạnh, xuất xứ Nauy; Cá thu nguyên con, đông lạnh xuất xứ Nhật và Cá Saba nguyên con đông lạnh, xuất xứ Nhật.

Qua kiểm tra cơ sở thông tin dữ liệu giá đã sử dụng để xây dựng mức giá kiểm tra đối với các mặt hàng trên và kiểm tra các nguồn thông tin tại thời điểm hiện nay như: giá mặt hàng nhập khẩu giống hệt, tương tự trên hệ thống GTT01, giá khảo sát thị trường,… thấy mức giá kiểm tra đối với các mặt hàng trên tại danh mục ban hành kèm theo công văn số 3286/TCHQ-TXNK ngày 14/6/2013 là phù hợp. Do đó, đề xuất của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh là không có cơ sở. Riêng mức giá kiểm tra đối với mặt hàng Đầu cá hồi đông lạnh xuất xứ Anh và Nauy, qua kiểm tra các thông tin theo quy định thấy mức giá kiểm tra tại thời điểm hiện nay chưa phù hợp, Tổng cục Hải quan sẽ xem xét sửa đổi trong thời gian sớm nhất. Trước mắt, yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện kiểm tra, tham vấn và xác định giá tính thuế trên cơ sở mức giá kiểm tra hiện hành tại Danh mục rủi ro ban hành theo công văn số 3286/TCHQ-XNK ngày 14/6/2013 của Tổng cục Hải quan.

2. Về đề nghị ghi mức giá kiểm tra cần được chi tiết, cụ thể quy cách theo đặc thù của từng nhóm hàng, từng chủng loại:

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan nhất trí ý kiến đề xuất của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh để bổ sung kịp thời vào Danh mục. Tuy nhiên, để có thể ghi rõ ràng, đầy đủ các thông tin chi tiết liên quan tên hàng hóa tại Danh mục có ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa nhập khẩu, tạo thuận lợi cho việc kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá tính thuế, yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thường xuyên quan tâm đôn đốc, chỉ đạo các bộ phận liên quan cập nhật đầy đủ các thông tin chi tiết nêu trên vào Hệ thống GTT01, đồng thời có báo cáo đề xuất cụ thể về Tổng cục Hải quan theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để t/h);
- Lưu: VT, TXNK-PG (5).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4657/TCHQ-TXNK năm 2013 vướng mắc về giá đối với mặt hàng thịt, cá đông lạnh nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.260

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.250